Works

Collections Menu
Works
Two Women

Katsukawa Shuncho

ca. 1770-1790
woodcut
1975.31
/ 1